Total 12  
 
     
 상실치아 임플란트와 치아패인부위 수복치료  (1)
     
 선천적으로 부족한 치아 공간부족으로 치아교정 후 임플란…  (2)
     
 쓰러진 치아 일으켜 세운 후 임플란트 
     
 부분교정 후 임플란트(어금니)  (3)
     
 부분교정 후 임플란트(앞니)  (2)
     
 틀니용 임플란트 치료  (1)
     
 앞니 임플란트 치료  (1)
     
 부분교정 후 임플란트  (2)
     
 인공뼈이식을 동반한 임플란트 
     
 추가수술을 동반한 임플란트와 보철치료 
     
 부분교정 후 임플란트  (1)
     
 앞니 임플란트  (10)